zondag 9 maart 2014

Anti Krim Referendum Propaganda in de Kiev-Post

Op de site van een collega blogger trof ik een artikel aan dat recentelijk verscheen in de Kievse krant 'De Kyev Post' (1). In dat artikel met de titel 'Krim Referendum biedt keus uit 'Ja', of 'Ja later'' werd de suggestie gewekt dat het niet mogelijk was om bij het Krimse referendum van 16 maart aanstaande tegen opname door Rusland te kiezen.

Zwaluwnest op de Krim, met dank aan Jos Schmitz (2)
In het stuk kunnen we lezen:
De eerste vraag luidt 'Steunt u de keus om de Krim aansluiting te laten zoeken bij de Russische Federatie en daarvan deel te laten uitmaken?' en de tweede vraag is 'Steunt u de terugkeer naar de grondwet van 1992 waarin is bepaald dat de Krim een onafhankelijk land is?' De vragen worden gesteld in het Russisch, Oekraïens en Krimtataars. Er is een waarschuwing toegevoegd dat het aankruisen van twee hokjes het stembiljet ongeldig maakt.
Een oplettende lezer merkt daarbij op dat er toch wel iets anders staat in de oorspronkelijke referendumtekst, namelijk:
1- 'Steunt u de keus om de Krim aansluiting te laten zoeken bij de Russische Federatie en daarvan deel te laten uitmaken?2- Steunt u de keus om de grondwet uit 1992 te herroepen en de Krim een deel blijven laten uitmaken van de Oekraïne? 
Ook Pepe Escobar noemt in zijn artikel van 7 maart de tweede optie (3). Zo zie je maar dat er ook in het land zelf ook volop wordt gemanipuleerd en gepropagandeerd om de mening van het volk in de hun gewenste richting te buigen. Dat je kranten niet zomaar mag geloven, dat weet inmiddels ieder kind.

NOTEN
(1) http://nieuwsuitoekraine.blogspot.nl/2014/03/krim-referendum-biedt-keus-uit-ja-of-ja.html
(2) http://www.josschmitz.eu/Oekraine/krim_excursie.htm
(3) http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/CEN-01-070314.html

1 opmerking:

  1. Jullie halen bij de 'Noten' Karel Platje aan van Nieuws uit Oekraine, een door de geheime diensten betaalde trol, die hiervoor volledig vrij is gemaakt door de krant waar hij eigenlijk voor hoort te schrijven, het Twents Nieuwsblad.
    Eind 2010 begon hij met dit blog en begon gelijk vuil te spuien. Blijkbaar was hij er toen al van op de hoogte wat er enke;le Jaren later ging gebeuren.
    Deze betaalde troll doet niets anders dan leugens schrijven. Zelfs de schijn van onpartijdigheid ophouden lukt hem niet. Vele malen heb ik zijn leugens en laster met feiten weerlegd. Platje is echter een kampioen in censureren, want geen van de weerleggingen durfde hij te plaatsen (of mocht hij niet van zijn opdrachtgevers).
    Platje steunt volop de fascisten en moordenaars. Kijk eens wat het synoniem van zijn naam, Platje, betekend, dat zegt alles over hem. (Sorry mensen die ook Platje heten).

    BeantwoordenVerwijderen