vrijdag 23 mei 2014

Expansiezucht van West-Europa verantwoordelijk voor Crisis in Oekraïne

Tijdens een internationale militaire conferentie in Moskou waar vertegenwoordigers van veertig landen aanwezig waren, heeft minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Sergej Lavrov, gezegd dat de oostwaartse expansie van West-Europa (samen met de VS) ervoor heeft gezorgd dat de situatie in Oekraïne nu zo uit de hand is gelopen.


Minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Sergej Lavrov

Het Westen heeft door haar houding ten opzichte van Oekraïne een historische kans geruïneerd om het Westen en het Oosten van het Europese continent met elkaar te verenigen. Door haar invloedssfeer uit te breiden naar de grenzen van Rusland heeft ze blijk gegeven van haar oude wens om Rusland zoveel mogelijk in te kapselen. Door de Oekraïne te dwingen een keuze te maken vóór West-Europa of vóór Rusland heeft ze opnieuw chaos geschapen in een soeverein land (1).

Hij herinnert eraan dat door de invloed van Rusland er geen bommenregen over Syrië is gegooid, maar dat daarentegen de chemische wapens het land uit zijn gewerkt. Ook had er geen akkoord kunnen komen met Iran over haar kerncentrale-programma. In plaats van te werken aan verzoening lijkt Europa samen met de VS zich vooral te kenmerken door een houding van confrontatie en het aanwakkeren van interne conflicten in soevereine, voor het westen strategische landen.

De zogenaamde 'gekleurde' revoluties hebben over het algemeen tot niet veel meer dan chaos en ontwrichting geleid.

Valery Gerasimov, hoofd van de Generale Staf van de Russische Troepen
Het hoofd van de generale staf, Valery Gerasimov, zei dat het Westen het niet kan verkroppen dat er ergens anders op de wereld landen zijn die ook macht ontwikkelingen. Ze zullen steeds van alles doen om die macht in te tomen. Het plaatsen van NAVO-troepen aan de Oostelijke grenzen van de NAVO in landen als Polen, Roemenië en de Baltische staten noopt Rusland om daar ook op te reageren.

Enzo kunnen we concluderen dat wij in het Westen eigenlijk op vele vlakken gedurende de afgelopen decennia (en eigenlijk afgelopen eeuwen met onze koloniale expansiedrift) de agressor zijn geweest in de wereld, maar omdat we dat niet zo lekker vinden klinken schrijven we de kranten en andere media vol met anti-Russische retoriek omdat het prettiger is om Rusland ervan te beschuldigen hun invloedssfeer uit te breiden.

Je zou je kunnen afvragen hoe de Verenigde Staten zouden reageren als Rusland een opstand zou steunen in Canada en Mexico, en daarbij het volk laten kiezen tussen Rusland of de Verenigde Staten, waarbij een machtig media-apparaat hen zou steunen om de anti-Amerikaanse krachten in Canada en Mexico vooral te belichten en daarbij vooral negatieve berichten over Amerika zelf over het voetlicht te brengen.

Je zou je kunnen afvragen waarom veel Nederlanders toch zo'n negatief beeld hebben ontwikkeld over Vladimir Poetin en Rusland: in hoeverre is dat niet het resultaat van een goed opgezette haatcampagne vanuit het westen die zo probeert de aandacht af te leiden van hun eigen arrogante interventionalistische politiek in menig land dat wel een 'regime change' kan gebruiken.

NOTEN
(1) http://rt.com/news/160940-lavrov-security-west-expansion/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten