zondag 20 juli 2014

Neerstorten MH17 en Eerste Reacties - Poetin krijgt weer eens meteen de volle laag

(lees ook: It was Putin's Missile? van Pepe Escobar)

Ik was op vakantie op Texel toen ik op vrijdag 18 juli tijdens een uitstapje in Ecomare mensen om me heen hoorde praten over een ramp die zich had voltrokken boven Oekraïne. Ik hoorde een man vertellen over de grote hoeveelheid Nederlandse doden en dat de Russische Separatisten het vliegtuig uit de lucht zouden hebben geschoten met een Russisch wapen dat door Rusland over de grens zou zijn getransporteerd. Hij noemde ook al snel de naam van Poetin die misschien hier toch wel eens mede-verantwoordelijk voor zou kunnen zijn.

Het maakt niet uit waar het om gaat, zodra de Westerse pers een mogelijkheid ziet om de Russische president zwart te maken, slaat zij als een meedogenloos monster toe. Vanwege de vakantie heb ik me slechts zeer beperkt kunnen bezighouden met hoe de pers met deze gruwelijke ramp is omgegaan. Pas op zaterdag 19 juli kocht ik een AD waar de nodige artikelen in stonden vermeld. Zoals gebruikelijk zijn het vooral de landen die Palestina niet steunen die het heftigst reageren. 


Op zondagavond 20 juli heeft President Poetin een persconferentie gegeven (1) waarin hij toezegde zoveel mogelijk Russische steun te geven om het rampgebied toegankelijk te maken voor internationale hulp. Hij uitte zijn medeleven met de nabestaanden. Hij zei dat deze vliegtuigramp juist mensen zou moeten verenigen en dat het niet gebruikt zou moeten worden voor het uitvoeren van politieke agenda's. Hij zei verder dat als de militaire campagne van het Oekraïense leger niet zou zijn hervat op 28 juni een ramp als deze niet zou hebben plaatsgehad. Hij uitte verder zijn verbazing over het achterblijven van internationale teams die komen helpen in het gebied.

Zoals te verwachten werd al vanaf het eerste uur een politieke propaganda lading gegeven door vele berichten waarin subtiel of verre van subtiel werd gesuggereerd dat Vladimir Poetin toch een grote vinger in de pap zou hebben met betrekking tot deze ramp, omdat hij de rebellen het Russische BUK-raketsysteem zou hebben gegeven en vanwege zijn 'steun' voor de zelfverdedigingstroepen in Oost-Oekraine. 

Jaap de Hoop Scheffer grijpt iedere kans aan om Poetin onderuit te halen (2)
Zo konden we onze voormalige NAVO-stroman-secretaris generaal Jaap de Hoop Scheffer al horen pleiten voor het 'met andere landen een vuist maken tegen Poetin'. Hans van Zon, die enkele boeken heeft geschreven over Rusland en Oekraïne, schreef in het AD van die zaterdag de negentiende juli ook een stuk met een titel die weinig aan de verbeelding overlaat wat betreft zijn houding ten opzichte van de Russische president: 'MH17 dwingt 'tsaar' Poetin tot een andere koers' (p.12). 

Waarschijnlijk een afbeelding van Hans van Zon (3)
In het enorm gekleurde artikel laat het doen voorkomen alsof Poetin zich opeens zou gaan gedragen als 'vredesduif' door de strijdende partijen op te roepen aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Alsof Rusland al niet in een veel eerder stadium alles in het werk heeft gesteld om de coup-regering van Oekraïne te laten overleggen met de vrijheidsstrijders van de regio's Donetsk en Lugansk. Alsof ze niet hebben gepleit voor een staakt-het-vuren en hebben voorgesteld de regio's meer autonomie te geven, maar wel binnen de grenzen van Oekraïne... Om het belachelijke van zijn artikel te noemen citeer ik een stukje en richt ik me verder op andere regeringsleiders die hun kans schoon zien om de Russische beer die het Westen durft te trotseren, een kopje kleiner te maken.
"Vladimir Poetin bezigt vanuit het Kremlin taal die niemand in het Westen al maanden voor mogelijk had gehouden. Volgens de Russische president moet er nu in Oekarine zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komen. Daarna kan er worden begonnen aan onderhandelingen die tot vrede leiden"
David Cameron schudt hand met Libische 'revolutionair' die hij gesteund heeft
door samen met de VS en Frankrijk de Veiligheidsraad te bedonderen door
een No-fly-zone zó te interpreteren dat een volledig soeverein leger werd vernietigd. (5)
Op zondag 20 juli was onze oorlogszuchtige David Cameron van het Grootse Britse Rijk weer eens aan het keffen tegen Poetin. In een ingezonden brief gaf Cameron indirect min of meer de schuld van de ramp. Hij schreef:

In een ingezonden stuk in The Sunday Times haalt Cameron hard uit richting Rusland. Hij geeft Moskou indirect de schuld van de vliegtuigramp.
"Als de separatisten verantwoordelijk zijn, moeten we duidelijk zijn over wat dat betekent", schrijft Cameron. "De ramp is in dat geval een direct gevolg van het feit dat Rusland een soevereine staat destabiliseert, territoriale integriteit schendt en boevenmilities steunt, opleidt en bewapent."
Geen militair ingrijpen
Cameron benadrukt dat Groot-Brittannië niet van plan is om militair in te grijpen. Wel doet hij een oproep aan andere Europese leiders om hard te zijn richting Rusland. "We moeten verontwaardiging omzetten in actie", schrijft Cameron. "We moeten niet bang zijn om op te staan voor de waarden die we kennen in Europa." (4)
David Cameron met oorlogspremier Netanyahu op archieffoto uit 2007 (7)

De waarden die we kennen in Europa, zegt Cameron, waarmee hij wellicht verwijst naar de manier waarop Engeland Irak volledig op valse gronden is binnengevallen. Misschien heeft hij het over de manier waarop Engeland zeer actief was in de volledige vernietiging van Libië om hun vijand Gaddafi uit de weg te ruimen. Het kan natuurlijk ook nog zijn dat hij verwijst naar de ongelimiteerde steun die het Engelse Rijk heeft gegeven aan de jihadisten in Syrië. De waarden en normen van Cameron en een van zijn oorlogszuchtige voorgangers Tony Blair kunnen we inmiddels wel aanvoelen. En dan hebben we het niet eens over de gruwelen uitgevoerd over de wereld door de normen en waarden van het Engelse Rijk.

Australische Premier Tony Abbott naast Vladimir Poetin (AFP FOTO/Beawiharta, 6)
In het weekend na de ramp suggereerde de Australische Premier dat Poetin wel eens niet welkom zou kunnen zijn tijdens de G20-top in november in Brisbane. Hij stelde een kenner te zijn van de situatie en dat uitte hij door te zeggen dat het een gebied betreft in Oekraïne dat door Rusland wordt gecontroleerd, door Rusland-gesteunde rebellen wordt beheerst en dat het vliegtuig waarschijnlijk is neergehaald door een door Rusland geleverd wapen. Rusland kan zijn handen niet in onschuld wassen (6).

De regio's in Donetsk en Lugansk wordt niet door Rusland gecontroleerd; Rusland steunt niet voluit de Rebellen in deze regio's en het hele Oekraïense leger heeft de beschikking over deze wapens. De Rebellen kunnen deze wapens net zo goed uit de kazernes in hun regio's hebben gehaald. 

OVERDENKINGEN TER AFRONDING
Vladimir Poetin is een regelrecht gevaar voor de westerse wereldhegemonie. Het zijn dan ook vooral de ´oude´ machten die al hun pijlen richten op Rusland, zodra ze de kans hebben. Het was echter Poetin die als eerste de veiligheidsraad bijeen riep met het verzoek om zo snel mogelijk te komen tot een internationaal onafhankelijk onderzoek. 

Als er in de westerse media wordt gesproken over ´Pro-Russische separatisten' die met mensenlichamen heulen en slepen, wordt er niet bijgezegd dat het daar over de 30 graden is en de lichamen daardoor snel beginnen te ontbinden, en zij de lichamen naar een koudere plek wilden brengen. Er wordt niet snel gezegd dat de plaatselijke mijnwerkers in die regio die dag niet hebben gewerkt om het gebied te doorzoeken naar lichamelijke resten.

Waarschijnlijk zijn het inderdaad de zelfverdedigingstroepen geweest in Donetsk die vanwege een gebrek aan kennis een wapen hebben ingezet om zichzelf te verdedigen tegen de genadeloze bombardementen van de Kiev-regering op hun steden. Eerder hebben ze al militaire vliegtuigen uit de lucht gehaald. Deze fout heeft gruwelijke gevolgen gehad, maar om daardoor meteen alle mensen in Oost-Oekraïne die opkomen voor hun eigen rechten neer te zetten als 'moordenaars' zoals de Telegraaf kopte, is wel erg kort door de bocht. Pepe Escobar kaart de mogelijkheid aan dat het hier wellicht om een false flag zou kunnen gaan (8).

Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat deze mensen bewust een passagiersvliegtuig uit de lucht hebben willen schieten. Dat neemt natuurlijk niet weg dat degene die het gedaan hebben wel vervolgd dienen te worden. Waarschijnlijk echter zullen de daders niet gevonden worden omdat de mensen aldaar elkaar niet zullen aangeven en beseffen dat het een gruwelijke maar onbedoelde fout is geweest.

NOTEN
(3) Al googlend kwam ik niet echt een duidelijke afbeelding tegen van Hans van Zon, buiten enkele kaften van boeken die op Bol.com te koop waren. De uitzondering was een gescand stukje krant met een opinie-artikel, ook afkomstig van het AD. Wellicht betreft het een foto van het onderwerp waar Hans van Zon over sprak, maar dat lijkt me niet volledig. Mocht ik het bij het verkeerde eind hebben, laat het me weten via een commentaartje of een tweet. De bron van de foto is: http://nieuwpensioen.nu/?page_id=638
(4) Cameron wil harde lijn naar Moskou
(5) Afbeelding afkomstig van http://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/david-cameron-hails-success-of-revolution-1081883
(6) http://rt.com/news/174148-australia-g20-putin-ban/
(7) http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-to-travel-next-week-to-london-and-paris-1.358222
(8) http://rt.com/op-edge/174088-was-it-putin-missile/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten